Arvostelu ja kokeet

Tietokoneen toiminnan perusteet (2 op).

Kurssin voi suorittaa itsenäisenä opiskeluna (ns. aikatauluttamaton kurssi) milloin vain.

Kurssin voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa (esim. lukioissa), jolloin siitä voi saada opintopisteitä kyseisen oppilaitoksen itse määrittelemillä kriteereillä.

Kurssin voi suorittaa (Helsingin yliopiston) Avoimessa yliopistossa, jolloin siitä saa opintopisteitä. Arvosteluskaala on hyväksytty/hylätty. Arvostelu perustuu oikeiden vastausten osuuteen kurssin pikatehtävistä (quiz). Opintopisteiden saaminen edellyttää ilmoittautumista Avoimen yliopiston kurssille.

Kurssin voi suorittaa osana Helsingin yliopiston Tietokoneen toiminta (5 op) kurssia. Kursseista Tietokoneen toiminnan perusteet (Avoin yliopisto, 2 op), Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (Avoin yliopisto, 3 op) ja Tietokoneen toiminta (Helsingin yliopisto, 5 op) saa yhteensä max 5 op Helsingin yliopiston tutkintoa varten.